Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Seminaria

Opublikowany

Wykład pt. Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu
autorów: A. Winnicki, A. Wosatko, M. Szczecina, J. Pamin
wygłosi dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK

NUMERICAL ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS IN CONCRETE MECHANICS

Abstract

The presentation shows the capabilities of two modern material models for concrete to
render real behaviour of concrete elements under static loading. Three different cases are analysed
and evaluated: deterministic size effect (Wosatko et al., 2018) using a gradient enhanced damage
model developed by authors (GD), punching shear failure for flat slabs without shear reinforcement
(Wosatko et al., 2019) using Concrete Damaged Plasticity model (CDP) available in ABAQUS FEA
and failure of frame corners under opening bending moment (Szczecina, 2018), also using the CDP
model.
The results show that the modern material models for concrete are able to capture real
behaviour of concrete elements in a reliable way. However, the presented analyses point out clearly
that the choice of proper values of material model parameters has to be made with great care.
Moreover, the last presented example shows that the advanced numerical simulations for concrete
elements can be used as a design tool – in the analysed case giving a valuable insight into proper
reinforcement detailing for RC frame corners.

References

[1] Szczecina, M. (2018). Rational reinforcement of RC frame corners subjected to the opening
bending moment (in Polish). Ph.D. dissertation, Kielce University of Technology, Kielce.
[2] Wosatko, A., J. Pamin, & A. Winnicki (2018). Numerical prediction of deterministic size effect in
concrete bars and beams. In G. Meschke et al. (Eds.), Proc. EURO-C 2018 Int. Conf. Computational Modelling of Concrete Structures, Taylor & Francis Group, pp. 447–457. CRC Press.
[3] Wosatko, A., A. Winnicki, M. Polak, & J. Pamin (2019). Role of dilatancy angle in plasticity-based
models of concrete. Archives of Civil and Mech. Eng. 19(4), 1268–1283.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, sala nr 110 (sala RW) .
Termin: 12 grudnia 2019 (czwartek), godz. 17.00

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie nowych członków.
 3. Podsumowanie 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.
 4. Sprawy składek i konta bankowego oddziału.
 5. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu: Propozycje zastosowania zasady superpozycji w projektowaniu struktur architektonicznych

Prof.dr hab.inż.arch. Janusz Rębielak
Kierownik Katedry Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42)
Instytut Projektowania Budowlanego (A-4)
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Metoda bądź zasada superpozycji jest szeroko stosowana w nauce i także często w praktyce inżynierskiej. Odnosi się ona do wszystkich systemów liniowych, dla których efekt dwóch lub więcej oddziaływań jest sumą oddziaływań spowodowanych przez każdy z czynników osobno. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu tej zasady można w dość łatwy sposób rozwiązać trudny problem np. w dwóch względnie prostych etapach.
Przedmiotem wykładu będą głównie autorskie propozycje zastosowania tej zasady w projektowaniu systemów konstrukcyjnych różnych rodzajów przekryć dachowych, struktur nośnych budynków oraz konstrukcji ich fundamentów. Systemy konstrukcyjne kształtowane w ten sposób mogą być bardzo efektywne pod względem nakładów koniecznych do ich wybudowania, a obiekty wniesione dzięki zastosowaniu tych systemów mogą uzyskiwać unikatowe i interesujące formy architektoniczne.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, sala nr 110 (sala RW) .
Termin: 14 listopada 2019 (czwartek), godz. 17.00

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.
 3. Realizacja uchwał podjętych na XXXVIII Zjeździe Delegatów PTMTS w Będlewie.
 4. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Nowe spojrzenie na lepkoplastyczność generowaną mikropasmami ścinania

Obserwacje doświadczalne wykazują, że deformacja plastyczna metali jest często efektem konkurujących ze sobą mechanizmów krystalograficznego poślizgu, bliźniakowania oraz mikropasm ścinania. Te ostatnie przejawiają się jako koncentracje odkształcenia postaciowego w formie cienkich warstewek o grubości rzędu 0,1 µm. Mikropasma ścinania współdziałają z aktywnymi mechanizmami krystalograficznego poślizgu lub bliźniakowania, kontrolując w różnym stopniu proces niesprężystych deformacji. Stwierdzono na podstawie wielu badań doświadczalnych, że zmiana mechanizmu deformacji plastycznej ma wpływ na mechaniczne własności materiału. Dlatego zbadanie i wyjaśnienie fizycznych mechanizmów odpowiedzialnych za inicjację, rozwój i ewolucję mikropasm ścinania ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia lepkoplastycznego płynięcia materiałów metalicznych w skali makroskopowej, [1]. Na podstawie analizy aktualnego stanu badań prowadzonych na różnych poziomach obserwacji: wspomagane cyfrową korelacją obrazu badania mechaniczne – próby jedno- i dwuosiowe, badania in-situ przy użyciu mikroskopii elektronowej, badania tomografii atomowej w połączeniu z obliczeniami ab initio oraz dynamiki molekularnej, zaproponowano fizyczny obraz wielopoziomowej hierarchii oraz ewolucji pasm ścinania. Przedstawiono motywację fizykalną i heurystyczne podstawy opisu teoretycznego. Odniesiono się do znanych wyników z literatury, [2]. Przedyskutowano trudności z zastosowaniem prostego wielkoskalowego sposobu uśredniania oraz oryginalną koncepcję rozszerzenia pojęcia reprezentatywnego elementu objętości z wykorzystaniem znanej teorii propagacji powierzchni osobliwych jako fal silnej nieciągłości mikroskopowego pola prędkości, [3]. Przedstawiono nowe sformułowanie opisu prędkości odkształcenia postaciowego generowanego przez wielopoziomową hierarchię pasm ścinania z uwzględnieniem decyzyjnego procesu wyboru kluczowych efektów przepływu informacji dla poszczególnych poziomów obserwacji, [3]. W końcowych wnioskach, prezentowany model lepkoplastyczności generowanej mikropasmami ścinania odniesiono do teoretycznych podstaw opracowanej przez Andrzeja Korbla i Włodzimierza Bochniaka technologii kształtowania metali znanej jako technologia KoBo, [2].

[1] R.B. Pęcherski, Macroscopic effects of micro-shear banding in plasticity of metals, Acta Mechanica, 1988, 131, pp 203–224.
[2] A. Gusak, M. Danielewski, A. Korbel, M. Bochniak, N. Storozhuk, Elementary model of severe plastic deformation by KoBo proces, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 034905.
[3] W. Kosiński, Field Singularities and Wave Analysis in Continuum Mechanics, PWN Warszawa i Elis Horwood, Chichester, 1986 rozszerzona wersja polskiego wydania, Wstęp do Teorii Osobliwości Pola i Analizy Fal, PWN, Warszawa, 1981.
[4] G. Goldbeck, Foreword, in: Industrial Applications of Molecular Simulations, M. Meunier (ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2012.

Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska, WIL, s.310.
Termin: 8 maja 2019 (środa), godz. 17.00.

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na następną kadencję.

Program zebrania określony jest na podstawie punktów par. 38 Statutu PTMTS (http://krakow.ptmts.org.pl, zakładka Sprawy).

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie.

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 15 stycznia 2019 (wtorek), godz. 17.00.

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab inż. Grzegorz Cieplok

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
 3. Wręczenie Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
 4. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki .
 5. Przygotowanie do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 6. Kandydatury do konkursów i nagród PTMTS (np. Nagroda im. Witolda Nowackiego, Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka).
 7. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk
General Model of Solving Beams with a Constant Cross Section in the Class of Generalized Functions

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 4 grudnia 2018 (wtorek), godz. 17.00.

Autor