Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Seminaria

Opublikowany

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na seminarium naukowe, na którym dr inż. Przemysław Nosal wygłosi referat pt. „Zastosowanie metody elementów dyskretnych w symulacji pierwszej fazy procesu stopowania tarciowego FSA” (Application of the discrete element method in the simulation of the first phase of the friction alloying process).

Technologia stopowania tarciowego (ang. friction stir alloying – FSA) jest jedną z najnowszych metod wytwarzania kompozytów, która wciąż jest rozwijana. Otrzymane kompozyty wykazują się homogeniczną dystrybucją cząsteczek fazy wzmacniającej w obszarze mieszania, jednak budowa strukturalna materiału modyfikowanego charakteryzuje się niejednorodnością, co jest związane z termo-mechanicznym przebiegiem procesu FSA. W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki symulacji numerycznej procesu stopowania tarciowego, którą przeprowadzono przy użyciu metody elementów dyskretnych. Przedstawiony zostanie nowy model opisujący siłę i moment oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami dyskretnymi. Model ten został opracowany w oparciu o teorię braci Cosserat, przy czym został on rozszerzony o zjawiska lepko-plastyczne oraz model uszkodzenia materiału. Dodatkowo zastosowano sprzężenie pola mechanicznego z polem termicznym w celu lepszego odwzorowania przebiegu rzeczywistego procesu FSA.

Miejsce spotkania: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Termin: 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 17.00 w paw. B2, sala 110

Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na seminarium naukowe, na którym dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK wygłosi referat pt. Analiza MES zarysowania betonu za pomocą modeli zregularyzowanych.

Zarysowanie jest ważnym czynnikiem destrukcyjnym w konstrukcjach betonowych. Odpowiednia symulacja tego zjawiska wymaga nie tylko analizy nieliniowej, ale również uwzględnienia efektów osłabienia i lokalizacji odkształceń w modelu betonu. Stosując modele ciągłe należy dołączyć do nich regularyzację, dzięki czemu odtwarzane są efekty związane z mikrostrukturą materiału (np. zarysowanie) pozostając na poziomie opisu poprzez związki konstytutywne dla jednej skali. Wyniki uzyskiwane za pomocą metody elementów skończonych (MES) powinny być niezależne od dyskretyzacji. Szerokość strefy lokalizacji powinna być określona poprzez wewnętrzną skalę długości, a nie rozmiar elementu skończonego. Takie modele mogą być wzbogacone o regularyzację różnymi sposobami. W gradientowym modelu mechaniki uszkodzeń wprowadza się dodatkowe równanie uśredniające. Ponadto można uzyskać bardziej realne rezultaty w odniesieniu do szerokości strefy zarysowania, jeśli stosowana jest funkcja gradientowej aktywności. Alternatywnie, w modelu konstytutywnym dla plastyczności dodawany jest człon lepki. Jako przykłady analizy przedstawione są: test zginania wspornika, zjawisko efektu skali i symulacja przebicia w połączeniu płyta-słup.

Miejsce spotkania: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Termin: 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 17.00 w paw. B2, sala 110

Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na seminarium naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat pt. Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych – rezultaty badań uzyskanych w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków NCBiR.

Opracowany w ramach projektu Detektor, w postaci opaski czujnikowej, wraz z technologią jej stosowania, umożliwia monitorowanie stanu technicznego konstrukcji rurociągów w niedostępnym dotąd zakresie oraz dostarczy kluczowych, z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów, danych na temat stanu naprężeń rurociągu z jednoznaczną sygnalizacją naprężeń krytycznych – uplastycznienia.

Referat przedstawią pracownicy naukowi zaangażowani w realizację projektu:

  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH
  • dr hab. inż. Ireneusz Czajka, prof. AGH
  • dr inż. Łukasz Bednarski

Miejsce spotkania: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Termin: 6 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 18.30 w paw. B2, sala 110

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski wygłosi referat pt. Analysis of large deformations of rod.

Miejsce spotkania: * Politechnika Krakowska przy ul. Warszawskiej 2*
Termin: 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w sali 311 (III piętro)

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. inż. Halina Egner wygłosi referat pt. Mechanotermodynamika i jej zastosowanie do opisu zjawisk degradacji materiałów inżynierskich.

Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska przy ul. Warszawskiej 2
Termin: 14 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w sali 311 (III piętro)

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki

Autor