Opublikowany

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na następną kadencję.

Program zebrania określony jest na podstawie punktów par. 38 Statutu PTMTS (http://krakow.ptmts.org.pl, zakładka Sprawy).

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie.

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 15 stycznia 2019 (wtorek), godz. 17.00.

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab inż. Grzegorz Cieplok

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
 3. Wręczenie Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
 4. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki .
 5. Przygotowanie do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 6. Kandydatury do konkursów i nagród PTMTS (np. Nagroda im. Witolda Nowackiego, Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka).
 7. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk
General Model of Solving Beams with a Constant Cross Section in the Class of Generalized Functions

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 4 grudnia 2018 (wtorek), godz. 17.00.

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
 3. Przedstawienie najważniejszych tematów Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa.
 4. Informacje dotyczące nadania Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
 5. Przedstawienie stanu finansowego Oddziału.
 6. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

dr inż. Jakub Tabin
Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym płynięciu plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury

Streszczenie

Referat dotyczy modelowania zjawiska lokalizacji odkształceń podczas nieciągłego płynięcia plastycznego (NPP). Efekt zaobserwowano w trakcie deformacji plastycznej próbek wykonanych ze stali austenitycznej typu 304, 304L, 316, 316Ti, 316L, 316 LN etc. w ekstremalnie niskich temperaturach. NPP związane jest z gwałtownym spadkiem naprężenia w funkcji odkształcenia (tzw. serracje na wykresie naprężenie-odkształcenie). Wyniki testów wytrzymałościowych w temperaturze ciekłego helu (4.2K) wykazują, że NPP zlokalizowane jest w paśmie ścinania. Propagacja pasma utrudniona jest przez formowanie się fazy wtórnej martenzytu.
W pracy przedstawiono model nieciągłego płynięcia plastycznego sprzężonego z przemianą martenzytyczną. W opisie wykorzystano nieliniowe wzmocnienie mieszane materiału, spowodowane mechanizmami interakcji dyslokacji z barierami sieci krystalicznej (w tym z wtórną fazą) oraz ewolucji operatora sztywności stycznej w wyniku zmiany udziału objętościowego nowej fazy martenzytycznej w austenicie. Efekt lokalizacji odkształceń zidentyfikowano na podstawie dystrybucji temperatury. Założono, że reprezentatywny element objętościowy (REO) wędruje wraz z pasmem ścinania względem przestrzennie umieszczonego czujnika temperatury. Zagadnienie przewodnictwa cieplnego rozwiązano w oparciu o funkcję Greena, przy odpowiednio zdefiniowanych warunkach początkowych oraz parametrach testu. Na podstawie przeprowadzonej analizy termomechanicznej możliwe jest określenie przestrzenne i czasowe pasma ścinania podczas NPP sprzężonego z przeminą martenzytyczną.
Wyniki modelu konstytutywnego i numerycznego pokrywają się z wynikami uzyskanymi podczas doświadczeń. Zaproponowany model może być zastosowany do projektowania elementów konstrukcyjnych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 12 czerwca 2018 (wtorek), godz. 18.00.

Autor

Opublikowany

Szanowni Państwo

Z okazji zakończenia prac renowacyjnych grobowca, w którym spoczywa profesor Maksymilian Tytus Huber, mam zaszczyt zaprosić wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz osób zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe poświęcone osobie Profesora.

Miejsce spotkania: Klub Profesora AGH, budynek A-0, niski parter.
Termin: 11 maja 2018 (piątek)

Harmonogram seminarium:

11.00 – Przywitanie uczestników spotkania
11.05 – Informacja nt. renowacji grobowca prof. M.T.Hubera. Głos zabierze Przewodniczący PTMTS prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
11.15 – ,,Wspomnienie o profesorze M.T. Huberze’’ . Referat wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Cieplok
11.35 – ,,Developments in Plasticity and Fracture. Centenary of M.T.Huber Criterion. Kraków 2004 – wspomnienia uczestników sympozjum ’’ . Referat wygłosi dr hab. inż. Kinga Nalepka
12.00 – Wyjazd na Cmentarz Rakowicki
13.00 – Złożenie kwiatów na grobie prof. M.T.Hubera
13.30 – Powrót na Akademię Górniczo-Hutniczą
14.00 – Posiedzenie Zarządu Głównego PTMTS (paw. B2,s.110 – sala obrad Rady Wydziału)
14.00 – Posiedzenie Sekcji TMM KBM PAN (paw. D1,s. 103)
15.00 – Obiad

Autor
Kategorie Seminaria naukowe

Opublikowany

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam członków Towarzystwa na seminarium naukowe.

Referat wygłosi:

 1. dr inż. Rafał Sieńko – Światłowodowe pomiary rozłożone w monitorowaniu konstrukcji budowlanych.

Informacja nt. wykładu

Współczesna fotonika to nie tylko wykorzystanie fal elektromagnetycznych do przesyłania dowolnych informacji za pomocą światłowodów. Poszukiwanie szkła, które byłoby pozbawione defektów struktury, doprowadziło bowiem do odkrycia możliwości zastosowania światłowodów do pomiaru odkształceń i temperatury wzdłuż odcinków pomiarowych o długości ponad 100 km. Zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas analizy fali świetlnej odkryto ok. 100 lat temu (Rayleigh, Brillouin), jednak dopiero dzisiaj możliwe jest ich efektywne zastosowanie do pomiarów, dzięki rozwojowi technik obróbki fal elektromagnetycznych. Referat będzie miał na celu przedstawienie możliwości pomiaru światłowodami odkształceń i temperatury konstrukcji budowlanych. Częścią referatu będzie pokaz aparatury pomiarowej i czujników światłowodowych.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 11 grudnia 2017 (poniedziałek), godz. 18.00.

Autor
Kategorie Seminaria naukowe