Opublikowany

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki, PK
Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
Sekretarz: dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH
Skarbnik: dr inż. Agata Nawrocka, AGH
Członek: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH
Członek: dr inż. Rafał Sieńko, PK
Z-ca członka: dr inż. Łukasz Bednarski, AGH
Z-ca członka: dr inż. Anna Stręk, PK

Komisja Rewizyjna:
dr hab. inż. Wojciech Lisowski, prof. AGH – przewodniczący
dr hab. inż. Piotr Czubak, prof. AGH – wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk, prof. AGH – członek

Delegaci na XXXIX Zjazd PTMTS:
Andrzej Winnicki
Grzegorz Cieplok
Wojciech Batko
Łukasz Bednarski
Kinga Nalepka
Agata Nawrocka
Paweł Paćko
Rafał Sieńko
Anna Stręk

Autor