Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Wydarzenia

Opublikowany

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na następną kadencję.

Program zebrania określony jest na podstawie punktów par. 38 Statutu PTMTS (http://krakow.ptmts.org.pl, zakładka Sprawy).

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie.

Miejsce spotkania: Platforma MS Teams (link do spotkania zostanie wysłany na adresy email członków Oddziału).
Termin: 18 stycznia 2021 (poniedziałek), godz. 18.00.

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab inż. Grzegorz Cieplok

Autor

Opublikowany

W odpowiedzi na zainteresowanie studentów udziałem w 4-tym Polskim Kongresie Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o możliwości uczestniczenia studentów uczelni wyższych w wykładach konferencyjnych. Udział studentów jest odpłatny, w wysokości 350zł i pokrywa koszty obiadów i poczęstunków w przerwach kawowych.

Oferta jest kierowana do studentów wyróżniających się, którzy swoje zaangażowanie i osiągnięcia we własnym rozwoju naukowym mogą potwierdzić opinią nauczyciela akademickiego.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres przewodniczącego Krakowskiego Oddziału PTMTS (cieplok@agh.edu.pl) nie później niż do 1-go września 2019r.

Jednocześnie informuję, że dla studentów stacjonujących w czasie trwania Kongresu w Krakowie istnieje możliwość udziału w Kongresie nieodpłatnie, w charakterze pomocy technicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt (cieplok@agh.edu.pl) do końca czerwca bieżącego roku. Szczegóły uczestnictwa zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym.

Autor

Opublikowany

W wyniku postępowania konkursowego, organizację międzynarodowego kongresu: „4th Polish Congress of Mechanics & 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2019”, powierzono firmie: Biuro Kongresów Jordan w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 1-go lutego br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie. Gratulujemy!

Przewodniczący PTMTS,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Autor

Opublikowany

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


22/01/2018


Znak sprawy: 1/2018/PTMTS

OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne


PODSTAWA PRAWNA
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ, Rozdział II, §9, punkt 2.


I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej z siedzibą w Warszawie, Lecha Kaczyńskiego 16, 00-001 Warszawa
Tel: 22 825 71 80
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia:
Dr hab. inż. Grzegorz Cieplok (cieplok@agh.edu.pl)

II. UZASADNIENIE

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 tys. euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowego kongresu: „4th Polish Congress of Mechanics & 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2019” w terminie 8-12 września 2019 r. dla 500 osób, w Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33 w Krakowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wynajem centrum kongresowego Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 w Krakowie,
  zgodnie z rezerwacją dokonaną przez Komitet Organizacyjny (nie podlega wycenie).
 2. Obsługę techniczną kongresu.
 3. Zapewnienie zaplecza biurowego dla sekretariatu konferencji wyposażonego w szybkie łącze (min. 10 Mb/s) internetowe, stoły biurowe, krzesła, o powierzchni co najmniej 10 m2.
 4. Zapewnienie zaplecza wystawowego w postaci osobnych stanowisk dla 10 firm (o powierzchni 2,5 m2 każde), wyposażonych w dostęp do sieci elektrycznej, szybkie łącze internetowe (min. 10 Mb/s), stoły biurowe, krzesła.
 5. Zapewnienie noclegów w hotelu kat**** dla 10 wykładowców plenarnych, zlokalizowane w odległości nie przekraczajacej 500 m od Auditorium Maximum UJ (pokoje jednoosobowe ze śniadaniem wliczonym w cenę).
 6. Zapewnienie obsługi gastronomicznej konferencji w postaci przerw kawowych, obiadów, oraz welcome party.
 7. Zapewnienie obsługi technicznej i gastronomicznej trzech wydarzeń kulturalnych w postaci: koncertu, uroczystej kolacji konferencyjnej, oraz wycieczki do kopalni soli w Wieliczce.
 8. Utworzenie i obsługa strony internetowej kongresu, działającej od 15.02.2018 do 31.12.2019, oraz sprawnego systemu rejestracji i ewaluacji abstraktów.
 9. Zapewnienie minimum 20 bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników i organizatorów kongresu na parkingu zlokalizowanym w odległości nie większej niż 500 m w linii prostej od Auditorium Maximum UJ.
 10. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej dla uczestników i organizatorów kongresu.
 11. Ofertę miejsc noclegowych o różnym standardzie (3-4 gwiazdki, oraz domów akademickich), płatnych przez uczestników kongresu.

Wszystkie usługi wchodzące w skład organizacji kongresu (za wyjątkiem wydarzeń kulturalnych oraz noclegów) mają być świadczone w jednym obiekcie (centrum kongresowym).

Wstępny harmonogram kongresu:

Niedziela 8 września 2019 r.

12:00 – 20:00 Rejestracja,
20:00 – 22:00 Welcome Party

Poniedziałek 9 września 2019 r.

9:00 – 9:30 Oficjalne otwarcie kongresu
9:30 – 10:15 Wykład plenarny
10.15 – 10:30 Przerwa techniczna
10:30 – 12:00 Wykłady
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Wykłady
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:45 Wykład plenarny
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:00 Wykłady
19:30 – 21:00 Koncert muzyki klasycznej

Wtorek 10 września 2019 r.

9:00 – 9:45 Wykład plenarny
9.45 – 10:00 Przerwa techniczna
10:00 – 12:00 Wykłady
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Wykłady
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:45 Wykład plenarny
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
17:00 – 21:00 Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

Środa 11 września 2019 r.

9:00 – 9:45 Wykład plenarny
9.45 – 10:00 Przerwa techniczna
10:00 – 12:00 Wykłady
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Wykłady
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:45 Wykład plenarny
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Wykłady
17:00 – 18:00 Sesja posterowa
19:00 – 22:00 Bankiet

Czwartek 12 września 2019 r.

9:00 – 9:45 Wykład plenarny
9.45 – 10:00 Przerwa techniczna
10:00 – 12:00 Wykłady
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Wykłady
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:45 Wykład plenarny
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Sesja posterowa
17:00 – 17:30 Zakończenie kongresu

Wymagania dotyczące sal konferencyjnych:

 • 1 sala plenarna na ok. 1000 osób,
 • 2 sale na ok. 300 osób o powierzchni minimum 500 m2,
 • 6 sal na ok. 50-100 osób (w tym sala na sesje posterowe o powierzchni min. 300 m2, ok. 100 posterów),
 • wyposażenie w sprzęt multimedialny (komputer/notebook, projektor, ekran lub ekrany widoczne ze wszystkich miejsc, nagłośnienie, 2 x mikrofon bezprzewodowy, mównica + mikrofon 2 x „gęsia szyja” ), monitory podglądowe,
 • obsługa techniczna, z uwzględnieniem dedykowanej osoby do szybkiej interwencji w razie problemów technicznych,
 • klimatyzacja, zapewniająca właściwą wentylację, krzesła dla uczestników, 100 stelaży posterowych.

Wyżywienie dla uczestników konferencji, tj. co najmniej 500, a maksymalnie 700 osób:

 1. 4 × 2 przerwy kawowe
 2. 4 x obiady, „welcome party”, bankiet.

Opis wyżywienia:

 • Welcome Party 8.09.2019 r. (na stojąco, 40 stolików koktailowych), bufet: zimny, bufet ciepły (1 danie) desery, napoje.
 • Przerwy kawowe: kawa świeżo parzona, herbata różne rodzaje (czarna, zielona, owocowa), woda mineralna niegazowana/gazowana soki owocowe co najmniej dwa do wyboru drobne ciastka koktajlowe, dodatki: mleko, cukier cytryna.
 • Obiady (w formie stołu szwedzkiego): 2 zupy do wyboru, 2 dania mięsne/rybne do wyboru, 1 dania wegetariańskie do wyboru, dodatki do wyboru, napoje.
 • Menu obiadowe nie może powtórzyć się w czasie trwania konferencji.

Wymagania dotyczące wyżywienia:

W zakresie wyżywienia wykonawca zobowiązany jest do:

 • terminowego przygotowania posiłków zgodnie z programem konferencji,
 • zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków,
 • przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych, świeżych produktów, z ważnymi terminami przydatności do spożycia,
 • Gramatura składników posiłku ma zapewniać nie mniej niż 1000 kcal na osobę, w tym: białko stanowić ma ok. 10-15% posiłku, węglowodany stanowić mają ok. 50-55% posiłku, tłuszcze stanowić mają ok. 25-30% posiłku.

Wykonawca przedstawi szczegółowe propozycje menu na min. 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, zamawiający zastrzega sobie akceptację menu.

Zamawiający na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji zobowiązuje się podać przewidywaną liczbę uczestników konferencji, według zgłoszeń, które zostaną potwierdzone.

Rozliczenia za zakwaterowanie i wyżywienie będą prowadzone według rzeczywistej liczby uczestników konferencji.

Do oferty należy załączyć proponowane pełne menu na każdy dzień konferencji. Załączone menu podlegać będzie ocenie, zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Przy przygotowywaniu oferty należy wykorzystać następujące tabele:

Tabela 1

Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie [PLN]
Nazwa i adres centrum kongresowego, dzielnica miasta Krakowa
Odległość od Dworca PKP/PKS (w km)
Powierzchnia sali konferencyjnej [m2]
Liczba zorganizowanych międzynarodowych konferencji naukowych dla min. 100 uczestników w ciągu ostatnich 5 lat; co najmniej 5 referencji, potwierdzonych załączonymi do oferty kopiami

Tabela 2
12
34
lp.rodzaj świadczeniaIlośćCena jednostkowa bruttoWartość brutto (kol. 2 x kol. 3)
Koszty stałe
1Wyposażenie sal (w tym posterowej), strona internetowa kongresu, program do obsługi abstraktów1………………………PLN………………………PLN
2Obsługa techniczna kongresu1………………………PLN………………………PLN
Koszty zmienne
3Nocleg4×10 os.………………………PLN………………………PLN
4Obiad4×500 os.………………………PLN………………………PLN
5Welcome Party1×500 os.………………………PLN………………………PLN
6Przerwy kawowe8×500 os.………………………PLN………………………PLN
7Uroczysta kolacja 1× 500 os. ………………………PLN………………………PLN
Podsumowanie
Razem………………………PLN

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi ………………………… PLN

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Termin realizacji: od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (w tym konferencja w dniach 8-12 września 2019 r.).
 2. Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy
 2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
 3. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia wraz z wypełnionymi tabelami, o których mowa w załączniku nr 1
 4. Informacje, o których mowa w pkt. V
 5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
 6. Wskazanie osoby do kontaktu (e-mail, telefon)
 7. Kopie referencji
 8. Propozycje menu

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena – 40%

liczba punktów = (Cmin/Cbad)X40
gdzie:
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert

2. Przykładowe menu – 20%
W każdym z podkryteriów przyznane zostanie od 1 do 5 pkt.

Ocenie będzie podlegać:

 • Menu obiadowe na każdy dzień konferencji (5 propozycji)
 • Menu przerwy kawowej
 • Menu Welcome party
 • Menu uroczystej kolacji

3. Obsługa techniczna – 20%

max 15 pkt + 5 pkt za kompleksową obsługę.

4. Liczba zorganizowanych międzynarodowych konferencji naukowych dla min. 100 uczestników w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzona kopiami referencji dołączonymi do oferty – 20%

liczba punktów = (Kbad/Kmax)X20
gdzie:
Kbad – liczba konferencji podana w ofercie badanej
Kmax – liczba konferencji najwyższa spośród wszystkich ofert

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:

cieplok@agh.edu.pl, biuro@ptmts.org.pl

w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do 29/01/2018 r., do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Przewodniczący PTMTS


Pliki do pobrania:

 1. Konkurs – format docx / pdf.

Autor