Opublikowany

W 2018 roku Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej obchodzić będzie jubileusz 60-lecia istnienia.
Z tej okazji Zarząd Główny PTMTS planuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Zjazdu oraz wydanie Księgi Jubileuszowej.

Księga Jubileuszowa zawierać będzie krótkie historie Oddziałów PTMTS z podkreśleniem wydarzeń z ostatniego dziesięciolecia oraz spis członków.

Miejsce i termin obchodów: Pułtusk, 6-7 czerwca 2018r.

Autor

Opublikowany

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), co umożliwia przekazywanie 1% podatku dochodowego na jego działalność statutową.

KRS: 0000084101

Autor

Opublikowany

 • 56 Sympozjon Modelowanie w mechanice
  Ustroń, 25 lutego-1 marca 2017 r.
 • XII Konferencja Nowe kierunki rozwoju mechaniki
  Supraśl, 22-25 marca 2017 r.
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
  Augustów, 4-8 czerwca 2017 r.
 • XI Konferencja Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie
  (11th Shell Structures Theory and Applications)
  Gdańsk, 11-13 października 2017 r.
 • VIII Sympozjon Kompozyty – konstrukcje warstwowe
  Różanka k. Międzylesia, 26-29 października 2017 r.

Autor