I Warsztaty Wolnego Oprogramowania Inżynierskiego. Salome Meca.

Opublikowany

Szanowni Państwo!

Wolne oprogramowanie i oprogramowanie open source stanowi dla części społeczności inżynieryjno-technicznej silne uzupełnienie lub nawet podstawę swojej działalności zawodowej. Nie inaczej jest wśród nauczycieli i pracowników naukowych. Wychodząc na przeciw inicjatywie zorganizowania spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie stosowania wolnego oprogramowania inżynierskiego postanowiliśmy zorganizować warsztaty pod patronatem Krakowskiego Oddziału PTMTS obejmujące całokształt zagadnień związanych z wykorzystywaniem wolnego oprogramowania w pacy badawczo-dydaktycznej, w zakresie inżynierii mechanicznej.

Pierwsze takie warsztaty chcemy zainicjować spotkaniem 10 grudnia 2020 roku, na którym dr hab. inż. Grzegorz Cieplok zaprezentuje możliwości pakietu Salome Meca w zakresie analizy drgań korpusów maszyn wibracyjnych.

Ze względu na sytuację pandemiczną kraju warsztaty będą miały formę prezentacji online. Platformą komunikacji będzie program MS TEAMS.

Osoby niebędące członkami Towarzystwa, a zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt mailowy z organizatorem, e-mail: cieplok@agh.edu.pl.

Miejsce spotkania: MS TEAMS
Termin: 10 grudnia 2020 (czwartek), godz. 18.00

Autor
Kategorie Warsztaty