Seminarium naukowo-organizacyjne 27 listopada

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

  1. Powitanie uczestników spotkania.
  2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
  3. Przedstawienie najważniejszych tematów Zebrania Plenarnego z 29 września 2017r.
  4. Omówienie stanu finansowego Oddziału.
  5. Omówienie tematyki najbliższych seminariów naukowych.
  6. Wolne wnioski.

II. Część naukowa
Tematy referatów:

  1. dr hab. inż. Andrzej Młyniec – Badania i modelowanie zjawisk chemomechanicznych w materiałach polimerowych oraz biologicznych
  2. dr hab. inż. Paweł Paćko – Zjawiska falowe w liniowych i nieliniowych ośrodkach ciągłych i dyskretnych: analogie i różnice w rzeczywistych własnościach spektralnych.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 27 listopada 2017 (poniedziałek), godz. 18.00.

Autor
Kategorie Seminaria naukowe