Kadencja 2017-2018

Opublikowany

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Cieplok (tel. 12 6173130)
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Sekretarz: dr hab. inż. Kinga Nalepka
Skarbnik: dr inż. Agata Nawrocka
Członek: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Członek: prof. dr hab. inż. Wacław Przybyło

Komisja Rewizyjna:
dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. AGH
dr hab. inż. Wojciech Lisowski
dr inż. Dariusz Grzybek

Delegaci na XXXVII Zjazd PTMTS:
dr hab. inż. Grzegorz Cieplok
prof. dr hab. inż. Wacław Przybyło
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

Autor