Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Seminarium naukowo-organizacyjne 14 listopada 2019

Seminarium naukowo-organizacyjne 14 listopada 2019

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

  1. Powitanie uczestników spotkania.
  2. Przyjęcie nowych członków.
  3. Podsumowanie 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.
  4. Sprawy składek i konta bankowego oddziału.
  5. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu: Propozycje zastosowania zasady superpozycji w projektowaniu struktur architektonicznych

Prof.dr hab.inż.arch. Janusz Rębielak
Kierownik Katedry Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42)
Instytut Projektowania Budowlanego (A-4)
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Metoda bądź zasada superpozycji jest szeroko stosowana w nauce i także często w praktyce inżynierskiej. Odnosi się ona do wszystkich systemów liniowych, dla których efekt dwóch lub więcej oddziaływań jest sumą oddziaływań spowodowanych przez każdy z czynników osobno. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu tej zasady można w dość łatwy sposób rozwiązać trudny problem np. w dwóch względnie prostych etapach.
Przedmiotem wykładu będą głównie autorskie propozycje zastosowania tej zasady w projektowaniu systemów konstrukcyjnych różnych rodzajów przekryć dachowych, struktur nośnych budynków oraz konstrukcji ich fundamentów. Systemy konstrukcyjne kształtowane w ten sposób mogą być bardzo efektywne pod względem nakładów koniecznych do ich wybudowania, a obiekty wniesione dzięki zastosowaniu tych systemów mogą uzyskiwać unikatowe i interesujące formy architektoniczne.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, sala nr 110 (sala RW) .
Termin: 14 listopada 2019 (czwartek), godz. 17.00

Autor