Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Udział studentów w 4-tym Polskim Kongresie Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki

Udział studentów w 4-tym Polskim Kongresie Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki

Opublikowany

W odpowiedzi na zainteresowanie studentów udziałem w 4-tym Polskim Kongresie Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o możliwości uczestniczenia studentów uczelni wyższych w wykładach konferencyjnych. Udział studentów jest odpłatny, w wysokości 350zł i pokrywa koszty obiadów i poczęstunków w przerwach kawowych.

Oferta jest kierowana do studentów wyróżniających się, którzy swoje zaangażowanie i osiągnięcia we własnym rozwoju naukowym mogą potwierdzić opinią nauczyciela akademickiego.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres przewodniczącego Krakowskiego Oddziału PTMTS (cieplok@agh.edu.pl) nie później niż do 1-go września 2019r.

Jednocześnie informuję, że dla studentów stacjonujących w czasie trwania Kongresu w Krakowie istnieje możliwość udziału w Kongresie nieodpłatnie, w charakterze pomocy technicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt (cieplok@agh.edu.pl) do końca czerwca bieżącego roku. Szczegóły uczestnictwa zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym.

Autor