Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Seminarium naukowo-organizacyjne 8 maja 2019

Seminarium naukowo-organizacyjne 8 maja 2019

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

  1. Powitanie uczestników spotkania.
  2. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.
  3. Realizacja uchwał podjętych na XXXVIII Zjeździe Delegatów PTMTS w Będlewie.
  4. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Nowe spojrzenie na lepkoplastyczność generowaną mikropasmami ścinania

Obserwacje doświadczalne wykazują, że deformacja plastyczna metali jest często efektem konkurujących ze sobą mechanizmów krystalograficznego poślizgu, bliźniakowania oraz mikropasm ścinania. Te ostatnie przejawiają się jako koncentracje odkształcenia postaciowego w formie cienkich warstewek o grubości rzędu 0,1 µm. Mikropasma ścinania współdziałają z aktywnymi mechanizmami krystalograficznego poślizgu lub bliźniakowania, kontrolując w różnym stopniu proces niesprężystych deformacji. Stwierdzono na podstawie wielu badań doświadczalnych, że zmiana mechanizmu deformacji plastycznej ma wpływ na mechaniczne własności materiału. Dlatego zbadanie i wyjaśnienie fizycznych mechanizmów odpowiedzialnych za inicjację, rozwój i ewolucję mikropasm ścinania ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia lepkoplastycznego płynięcia materiałów metalicznych w skali makroskopowej, [1]. Na podstawie analizy aktualnego stanu badań prowadzonych na różnych poziomach obserwacji: wspomagane cyfrową korelacją obrazu badania mechaniczne – próby jedno- i dwuosiowe, badania in-situ przy użyciu mikroskopii elektronowej, badania tomografii atomowej w połączeniu z obliczeniami ab initio oraz dynamiki molekularnej, zaproponowano fizyczny obraz wielopoziomowej hierarchii oraz ewolucji pasm ścinania. Przedstawiono motywację fizykalną i heurystyczne podstawy opisu teoretycznego. Odniesiono się do znanych wyników z literatury, [2]. Przedyskutowano trudności z zastosowaniem prostego wielkoskalowego sposobu uśredniania oraz oryginalną koncepcję rozszerzenia pojęcia reprezentatywnego elementu objętości z wykorzystaniem znanej teorii propagacji powierzchni osobliwych jako fal silnej nieciągłości mikroskopowego pola prędkości, [3]. Przedstawiono nowe sformułowanie opisu prędkości odkształcenia postaciowego generowanego przez wielopoziomową hierarchię pasm ścinania z uwzględnieniem decyzyjnego procesu wyboru kluczowych efektów przepływu informacji dla poszczególnych poziomów obserwacji, [3]. W końcowych wnioskach, prezentowany model lepkoplastyczności generowanej mikropasmami ścinania odniesiono do teoretycznych podstaw opracowanej przez Andrzeja Korbla i Włodzimierza Bochniaka technologii kształtowania metali znanej jako technologia KoBo, [2].

[1] R.B. Pęcherski, Macroscopic effects of micro-shear banding in plasticity of metals, Acta Mechanica, 1988, 131, pp 203–224.
[2] A. Gusak, M. Danielewski, A. Korbel, M. Bochniak, N. Storozhuk, Elementary model of severe plastic deformation by KoBo proces, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 034905.
[3] W. Kosiński, Field Singularities and Wave Analysis in Continuum Mechanics, PWN Warszawa i Elis Horwood, Chichester, 1986 rozszerzona wersja polskiego wydania, Wstęp do Teorii Osobliwości Pola i Analizy Fal, PWN, Warszawa, 1981.
[4] G. Goldbeck, Foreword, in: Industrial Applications of Molecular Simulations, M. Meunier (ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2012.

Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska, WIL, s.310.
Termin: 8 maja 2019 (środa), godz. 17.00.

Autor