Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/imirgrp/ptmts/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Krakowski: Seminarium naukowo-organizacyjne 12 czerwca 2018

Seminarium naukowo-organizacyjne 12 czerwca 2018

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

  1. Powitanie uczestników spotkania.
  2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
  3. Przedstawienie najważniejszych tematów Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa.
  4. Informacje dotyczące nadania Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
  5. Przedstawienie stanu finansowego Oddziału.
  6. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

dr inż. Jakub Tabin
Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym płynięciu plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury

Streszczenie

Referat dotyczy modelowania zjawiska lokalizacji odkształceń podczas nieciągłego płynięcia plastycznego (NPP). Efekt zaobserwowano w trakcie deformacji plastycznej próbek wykonanych ze stali austenitycznej typu 304, 304L, 316, 316Ti, 316L, 316 LN etc. w ekstremalnie niskich temperaturach. NPP związane jest z gwałtownym spadkiem naprężenia w funkcji odkształcenia (tzw. serracje na wykresie naprężenie-odkształcenie). Wyniki testów wytrzymałościowych w temperaturze ciekłego helu (4.2K) wykazują, że NPP zlokalizowane jest w paśmie ścinania. Propagacja pasma utrudniona jest przez formowanie się fazy wtórnej martenzytu.
W pracy przedstawiono model nieciągłego płynięcia plastycznego sprzężonego z przemianą martenzytyczną. W opisie wykorzystano nieliniowe wzmocnienie mieszane materiału, spowodowane mechanizmami interakcji dyslokacji z barierami sieci krystalicznej (w tym z wtórną fazą) oraz ewolucji operatora sztywności stycznej w wyniku zmiany udziału objętościowego nowej fazy martenzytycznej w austenicie. Efekt lokalizacji odkształceń zidentyfikowano na podstawie dystrybucji temperatury. Założono, że reprezentatywny element objętościowy (REO) wędruje wraz z pasmem ścinania względem przestrzennie umieszczonego czujnika temperatury. Zagadnienie przewodnictwa cieplnego rozwiązano w oparciu o funkcję Greena, przy odpowiednio zdefiniowanych warunkach początkowych oraz parametrach testu. Na podstawie przeprowadzonej analizy termomechanicznej możliwe jest określenie przestrzenne i czasowe pasma ścinania podczas NPP sprzężonego z przeminą martenzytyczną.
Wyniki modelu konstytutywnego i numerycznego pokrywają się z wynikami uzyskanymi podczas doświadczeń. Zaproponowany model może być zastosowany do projektowania elementów konstrukcyjnych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 12 czerwca 2018 (wtorek), godz. 18.00.

Autor