Seminarium naukowo-organizacyjne 12 czerwca 2018

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

  1. Powitanie uczestników spotkania.
  2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
  3. Przedstawienie najważniejszych tematów Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa.
  4. Informacje dotyczące nadania Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
  5. Przedstawienie stanu finansowego Oddziału.
  6. Wolne wnioski.

II. Część naukowa
Temat referatu:

  1. dr inż. Jakub Tabin – Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym płynięciu plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 12 czerwca 2018 (wtorek), godz. 18.00.

Autor