Rozstrzygnięcie konkursu

Opublikowany

W wyniku postępowania konkursowego, organizację międzynarodowego kongresu: „4th Polish Congress of Mechanics & 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2019”, powierzono firmie: Biuro Kongresów Jordan w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 1-go lutego br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie. Gratulujemy!

Przewodniczący PTMTS,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Autor